En stor stue på ca 40m2, med 2 soner. Ønsket om type møblering var klar, men hvilke farger ?

Når jeg får et oppdrag med å oppgradere, forandre og innrede et rom, så starter det med samtale om hva kunden ønsker, behov, og hva har de fra før eller skal alt nytt. Et sted må man starte og 3D tegninger er flott til å presentere ideer og forslag. Det behøver dermed sagt ikke bli akkurat slik, hverken med type møbler eller produkter.

Nå ble sluttresultatet helt annerledes i selve møblene, det samme gjaldt teppene, Det er en modningsprosess som er helt naturlig . Referanse fra Lerbrekk kan du lese ved å trykke her