3D tegningene er det visuelle forslaget på en oppgave. Det vil ofte bli noen forandringer underveis, andre farger, andre modeller eller produkter. Dette fordi det setter i gang en modningsprosess videre mellom kunden og undertegnede. Noen ganger passer det å legge ved en begrunnelse til hvordan jeg har tenkt.

Alle 3D tegninger er utført  av Teo Design